25
Aralık
2014
Yorum Yok
BilgiFıkıhİslamMakaleler
150 views Okunma

‘İnşaAllah’ demenin Önemi

İnşaallah Demenin Önemi

İnşaAllah‘ demenin Önemi
Sual: İnşaAllah ne demektir, önemi nedir?
Cevap: İnşaAllah, ‘Allahu Teala dilerse olur’ manasına gelir.
Şunu yapacağım ya da yarın şuraya gideceğim denince ‘İnşaAllah‘ denmelidir!
Kesin işlerde de inşaAllah denir.
Mescid-i harama girileceğini Allahu Teala bildirdiği halde, inşaAllah denmesini öğretmek için,
(Mescid-i harama inşaAllah gireceksiniz) buyurdu. (Fetih 27)
İsmail a.s, (Babacığım, sana emredilen ne ise, onu yap!
İn şaAllah beni sabredicilerden bulursun) dediği de Kur’an-ı kerimde bildirilmektedir. (Saffat 102)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, mezarlığa uğrayınca,
ölüm kesin olduğu halde, ilahi terbiye gereği olarak,
(İnşaAllah biz de size kavuşacağız) buyurdu. (Müslim rivayet etmiştir.)

Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem’in şefaat noktasında da ‘İnşaAllah’ dediğini görüyoruz:
(Her Peygamberin duası kabul olur. Her Peygamber, ümmeti için dünyada dua etti.
Ben ise, Kıyamette ümmetime şefaat izni verilmesi için dua ediyorum.
Duam inşaAllah kabul olacak.
Müşrik olmayanların hepsine şefaat edeceğim.) [Müslim rivayet etmiştir.]
Süleyman aleyhisselam imtihanı:
Kur’an-ı kerimde mealen; ”Biz Süleymanı imtihan ettik.
Tahtının üstüne bir ceset bıraktık.
Daha sonra o, yine [Rabbine] döndü’‘ buyurulmuştur. (Sad 34)
Fahreddin-i Razi r.a bu ayeti şöyle tefsir etmiştir:
Süleyman aleyhisselam, bir gecede, zevcelerinin hepsini dolaşacağını,
onlardan her birinden birer erkek çocuk dünyaya geleceğini,
Allah yolunda muharebe edeceklerini söyledi.
Fakat, inşaAllah demeyi unuttu. Sakat bir çocuk dünyaya geldi.
Bunu götürüp, babasının tahtına bırakıverdiler.
Hadis-i şerifte, (Yemin ederim ki, Süleyman aleyhisselam inşaAllah deseydi,
dediği gibi olurdu) buyuruldu. (Buhari rivayet etmiştir.)

Bu konuyla alakalı bir örneği yine Rasulullah sav’ın hayatında görmekteyiz:
Bir kısım Yahudi ve müşrikler, Peygamber Efendimize (asm) mağarada
üç yüz yıldan fazla yatan gençlerin hikayesinin ne olduğu,
Zülkarneyn hakkında ne bildiği ve ruhun ne olduğuna dair sorular sormuşlardı.
Peygamber Efendimiz (asm) de o an cevap vermemiş,
her gün kendisine gelerek ayetler indirip duran Cebrail’in (as)
bu sorularla ilgili de ayetler indireceği kanaatiyle,
Yarın gelin, cevap vereyim” demiş, ancak ”inşaAllah” dememişti.
Fakat Cebrail’in inmesi ve vahyin gelmesi haftalarca gecikti.
Peygamber Efendimiz (asm) bu durumdan çok üzüldü ve daraldı.
Nihayet haftalar sonra Cebrail (as) gelince
Peygamber Efendimiz (asm) bunun nedenini sordu.
Cebrail (as) de sırayla Meryem Suresinin 64. Ayetini,
Kehf Suresinin 23. ve 24. Ayetlerini ve Duha Suresini indirdi.

”Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.
Gelecek olan, geçmiş olan ve ikisi arasında bulunan ne varsa
O’nun ilminde ve kudretindedir.
Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir.” Meryem Suresi, 64

”Hiçbir şey hakkında ‘Yarın bunu muhakkak yapacağım’ deme.
Ancak ‘İnşaAllah‘ deyip, Allah’ın dilemesi şartına bağlarsan müstesnadır.
Unuttuğun zaman da, yine Rabbini an ve ‘Umulur ki,
Rabbim beni bundan daha hayırlı
ve doğru bir yola eriştirir’ de. Kehf Suresi; 23, 24
Görüldüğü gibi Allah Teala, gelecekle ilgili konuşmalarımızda
İnşaAllah‘ dememizi şart koşuyor.
Çünkü, gelecek bizim elimizde değil. Gelecek Allah’ın takdirindedir.
Gelecekte nasıl bir tecelli gerçekleşeceğini bilmiyoruz.
Sadece olmasını arzu ettiğimiz şeyler söz konusu.
İşte bunları konuşurken Allah’ın dilemesi şartına bağlayarak konuşmamız gerekiyor.
Ki, ‘İnşaAllah‘ kelamı bize bunu sağlıyor.
Not: Bu kelime kararlılığımıza gölge düşürmüyor.
Tam tersine, ”Allah’ın dileği ile örtüşmesi halinde ben kararlıyım” manasını içeriyor.
Oysa bazen kararsız olduğumuz ve hatta olumsuz düşündüğümüz
bir meselede de -sırf muhataptan kaçmak için- ‘in şa Allah’ deyip geçiyoruz.
Bu yanlıştır. Çünkü bu durumda bu kelamı bir kaçış cümlesi olarak kullanıyoruz.
Muhatabımız da çileden çıkıyor. ”İnşaAllah’la maşaAllahla olmaz!” gibi
-belki bilmeyerek- yanlış sözler sarf edebiliyor.
Bu yanlışlıkta bizim de payımızın olduğunu unutmamalıyız.
Çünkü bu söz insanı Allah korusun kötü akıbetlere götürebilir.

Bir önceki yazımız olan Yılbaşı kutlamalarının dinimizde haram oluşunun ayetlerle delilleri başlıklı makalemizde Ayet, Hadis ve haram hakkında bilgiler verilmektedir.

[ Benzer Yazılar ]
[ Ne Demişler ? ]