26
Mart
2014
Yorum Yok
İslamMakaleler
181 views Okunma

İlluminati Nedir?

İLLİMUNATİ nedir

Çoğu insan bunu bilmiyor, bilenlerin de bir kısmı yanlış biliyor. Bunu anlatan siteler var fakat bir makalede herşeyi anlatmaya çalışmışlar, bu daha fazla kafa karışıklığına sebep olur. Size bu makalemizde Türkçe karşılığı aydınlatılmış olan illuminatinin temel amacını anlatacağız.

İlluminatinin tarihi çok eskidir. 1 Mayıs 1776 da kurulmuştur. 1785 te Baveryan hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm dökümanları yayınlanmıştır. O tarihten sonraki topluluğu sürekli gizli kalmıştır. Hala topluluğun kesin varlığı hakkında bir bilgi yoktur. Örgütün temel amacı yeni dünya düzenini kurmaktır. Yeni dünya düzeni bütün dünyayı tek dil, din, devlet altında toplamaktır.(Bunu 3D olarak aklınızda tutabilirsiniz.) Örgüt amacını istediği kadar (yani çok az) anlatmıştır.Ve Örgüte ait simgeleri her yere yaymaya çalışır.Bu onları güçlü gösterecektir.
Şimdi ise illuminati örgütünün başında 10 kişi olduğu ve bu 10 kişinin tüm dünyaya hükmettiği düşünülmektedir. Amerikan başkanlarının da illuminatiye hizmet ettikleri sağlam görüşlerdendir. Önceki makalelerimiz de anlattığımız Subliminal mesaj, Backmasking, 25. kare tekniği bu örgütün vazgeçilmez silahlarıdır. Diğer makalelerimiz de bu yollarla anlatılan bilgilin ne kadar etkli olduğununu anlatmıştık.Bu yollarla amaçlarını yaymaktadırlar.

İLLUMİNATİ NEDİR?

Dünyayı 10 kişi yönetiyor ve bu 10 kişinin 300 kadar alt kadrosu verilen emirleri uyguluyorlar. İlluminati adı verilen bu çetenin hedef başkenti Kudüs olan tek bir dünya devleti kurmak. Bugüne kadar çeşitli komplo teorileri içeren bir çok kitap yayınlandı.
İlluminati’nin güç şebekesi, dünyanın en güçlü kişilerinden, yatırımcılarından, şirket başkanlarından ve siyasilerden oluşuyor. “İç çember” denilen en tepedeki 10 kişiye bağlı 300 kişi ise onların alt kadrosunda yer alıyor ve talimatlarını yerine getiriyorlar. 10 kişilik “bilge adamlar” grubunda Fransa’dan, üç, ABD’den iki, Kanada, Avusturya, İngiltere, İspanya ve Güney Afrika’dan birer üye bulunuyor.

Dünyayı her konuda büyük bir gizlilik içersinde yöneten bir grup Tanrı kompleksli insanın oluşturdukları koalisyonun ortak adıdır.

“Ve Allah’ın, Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak.” (Tevrat, Tesniye Bölümü 7/ 16)

“ İşte benden ve miras olarak sana milletleri, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın.” (Tevrat, mezmurlar bölümü 2 / 8-9)

Ve gözümüzün içine baka baka “ Bakın ben aydınlanmayım! ” yalanıyla yüzümüze sırıtan bu kurukafalar hayatımızın rengini kana bulayan gerçek mübessimlerdir.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Yılda bir kez biradaya gelen İlluminati üyeleri, hedefledikleri dünya devletini kurmak için planlar yapıyorlar. Bu planların içinde çeşitli ülkelerde ekonomik krizler çıkararak, ülkeleri sömürmek, savaşlar çıkarmak, “Daha Fazla Savaş” ilkeleri gereği savaşların sürekliliğini sağlamak, çeşitli hastalıklar icat etmek, (kitapta, AIDS ve HIV’in ABD’deki askeri araştırma laboratuvarlarından dünyaya yayıldığı iddia ediliyor.) nüfus azaltıcı çalışmalar yapmak, etnik temizliği desteklemek ve 11 Eylül örneğinde olduğu gibi terör yaratarak, “anti-terör yasaları” çıkarmak. Yazarın iddiasına göre, 11 Eylül saldırısı için FBI bazı Arapları kullandı ve bombaları temin etti. İlluminatı’nın ilkelerinden en önemlisi “Kaostan kaynaklanan düzen”. İlluminati, kendi düzenini çıkarmak için sürekli kaos yaratmak zorunda.
İç çemberin on görünmez gizli adamının insiyatifine bağlı kaderlerimiz. Yılda iki kez bir araya geliyorlar ve toplantılarında nerede hangi savaş çıkarılacak, nasıl çıkarılacak, nerede ekonomik kriz patlak verecek, nerede salgın hastalıklar vücut bulacak en ince ayrıntısına kadar bunları planlıyorlar. Bilimsel keşifler ve devrimler de bunlara dahil.

“ Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla.” (Tevrat, Yeremya Bölümü 12 /3)

“ Ve onun içine veba ve sokaklarına kan göndereceğim ve çepeçevre onun üzerine gelen kılıçla içindeki yaralılar düşecekler ve bilecekler ki ben Rabbim.” (Tevrat, Hezekiel Bölümü,28 / 23)

 

İLLUMİNATİ’NİN GÜÇ KAYNAKLARI NELERDİR?

Kabala gibi meditasyon, simya gibi çok eski zamanlardan bu yana kullanılagelen bir büyü ilmi sayesinde döndürüyor çarkları şeytan ve onun bu zavallı dostları. İllimünati’nin gücü Kabala’dan geliyor.

Aslında bu onların dini.

Şeytan’a tapıyorlar, ayinler düzenliyorlar, masum kişiler kurban ediliyor ve kan içiyorlar.

“Et yeyin ve kan için yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz. Sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz.” (Tevrat, Hezekiel Bölümü 39 / 18-20)

İLLUMİNATİ’NİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Annuit Coeptis.

Bir piramit dizaynı içersinde yapılanmışlar. Işık noktası adını verdikleri tepe noktasında mason ilahı Lüzifer’in gözü bulunuyor. (amerikan dolarındada mevcuttur.)Ve hemen arkasında en üst yönetim meclisinde İLLUMİNATİ yer alıyor.

Texe Marks bu işleyişi çemberlerle açıklamış.

Pramitte de görüldüğü gibi üç kategori söz konusu.

1. kategoride; hiç görünmeyenler (gizli olanlar)
2. kategoride; ucu görünen ancak büyük kısmı gizli olanlar
3. kategoride ise halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar yer alıyor.

Dünyanın paylaşımını iki düşman blokta örgütleyen ve biri diğerini tamamlayan bu organize, Siyonizmin organizesi olduğunu birçok kimse bilmez. Tevrat ayetlerinin yerine konulan Kabbalist öğretinin yeryüzüne hakimiyetini sağlamaya çalışan siyonist organize ” İLLUMİNATİ ” ana merkezi tarafından yönlendirilir. Yıllarca dünya halklarını iki blokun yandaşları olarak bölen ve çatıştıran bu organizenin tek hedefi, dünya hakimiyetine sahip olabilmesi için sermaye birikimi ve siyasal hegemonyadır.

Kapitalist Amerikayı ve Sosyalist Rusyayı birlikte yönetme erkini elinde bulunduran “ İLLUMİNATİ ” örgütü, dünya halklarını kandırmak için de her iki sistemi rekabet ve çatışma halinde gösterme gayretine girdi. İllumunati örgütünün başını Rockefeller ve Rothschild’ler çekmektedir. Rusya’da Bolşevik ihtilali dönemine kadar uzanan Rockefeller’in sözde düşmanı olan Komünistlere sermaye deseteği ile 1920’li yıllarda Lenin’in ” Yeni Ekonomik Politika “sını yürürlüğe koymasında sermayede yardımcı olundu. Daha sonra da nefret edilen Kapitalistlerin, Rusya’ya davet edilerek sermaye desteğinin sağlanması dünya kamuoyundan hep saklandı. ABD’nin Sovyetlere olan sermaye yardımı Stalin zamanında da devam etti. Prof. Antony SUTTON, ABD’nin Sovyetlere olan yardımlarını yazmış olduğu üç ciltlik eserinde bütün belgeleriyle ortaya koyarak bunu ispatlamıştır.

İlluminati siyonist örgütü, İslâm dünyasındaki Kur’an-î uyanışın emarelerini farkettiğinde, sosyalist bloku tarihin derinliklerine attı. Artık onun için yeni ve gerçek düşman İslâm’dı. İslâm topraklarını sınırlarla birbirinden ayıran siyonist organize, nesillerin Kur’an’la irtibatlanmamaları için de kendince tedbirler aldı. Fakat işler onların hesapladığı gibi olmayınca ve Kur’an-î uyanışın hızlanması neticesinde Müslümanların toprakları işgal edildi ve katliamlar başladı. Bugün yaşadıklarımız ve yarınlarda yaşayacaklarımızın plan ve projeleri çok evvelinden çizildiğinden dolayı bu haldeyiz. O tarihlerde başlatılan İslâm’dan koparma projeleri maalesef bugün acı meyvelerini vermiştir.

İlk günkü safîyetiyle bugünde her derdimize deva olan aziz İslâm’ı, kitlelere farklı tanıtma gayretine girin siyonist organize; radikal İslâm, İslâmî terör ve kökten dinciler gibi yakıştırmalarla, İslâmî bilgi derinliği olmayan günümüz müslümanlarına bir öcü gibi gösterme gayretine girmişlerdir. Emmevilerle başlayan saltanat kültürünün tüm İslâm alemine yansımasının dalgaları günümüze kadar etkisini göstermiştir. Bugün İslâm alemindeki ayrılık ve düşmanlıkların temeli o tarihi derinliklerden gelmektedir. Bunu fırsat bilen siyonizm bu konuda hiç boş durmadı ve ayrılıkları körüklüyerek bugün karşımızda duran tabloyu ortaya çıkardı.

Küresel güç ve sermayenin yanısıra habeleşme ile de dünyayı bir ağ gibi sarmışlardır. Bu gücüne güvenerek dünya hakimiyetine soyunan bu şer örgütüne karşılık bir avuç Hızbullah mücahidi, Filistin mücahidi, Afgan mücahidi, Çeçen mücahidi onların üstün silah teknolojilerine rağmen onlara kök söktürüyorlar. Bu Allah(cc)’ın gaybi yardımlarının tecellisinden başka birşey değildir. 33 günlük Lübnan savaşını yenilgi ile kapatan siyonist İsrail, bu yenilgiyi ne kadar saklamaya gayret ettiyse de başaramadı.

İslâm dinini kitlelere farklı anlatma gayretine giren siyonizm, ” SİYASAL İSLÂM ” terimini kullanarak hedef şaşırtmaktadır. İslâm dininin siyasetle hiç alakası yokmuş gibi bir hedef saptırmanın peşinde olan bu şer güç, aynı düşünceyi tüm dinler içinde var sayarak kitleleri yanıltma ve yanlış hedefleri yönlendirmektedir. Farzedelim ki, İslâm’da siyaset yoktur, o zaman Hz. Muhammed (sav)’den başlayan ve saltanat hilafetleri ile devam ederek 3 Mart 1924’te kaldırılan Osmanlı Devletinin siyasetinin temeli ne üzerine kurulmuştu. Saltanat kökenli olmalarına rağmen yürürlükteki siyasetin temeli İslâm’a dayanmıyormuydu?

Osmanlı Devletinin yıkılışının planlarını yapan siyonist organize bunu başardıktan sonra bu topraklar üzerinde kendine bağladığı ve hayat standardlarını kendi belirlediği bir çok irili-ufaklı devletçikler kurdu. Bu uydu devletlerle de İslâm’ı kontrol etme gayretine girdi. Osmanlı devletinin yıkılışından sonra başlayan bu siyonist gayretlerinin aksine, 1928’de Mısırda başlayan İhvan-il Müslümin, Pakistanda Mevdudinin Cemaat-ı İslâmî hareketi, 1969’da Türkiye’de Erbakan’ın önderliğinde başlayan Milli Görüş Hareketi ve daha sonra da 1979’daki İran İslâm İnkılabı, İslâm dünyasında Allah(cc)’ın dininin asli hüviyetiyle anlaşılmasına yeniden zemin hazırladılar. Bunu fark eden siyonizm, bu uyanışın önünü kesmek için yine müslümanlardan faydalanmaya çalışıyor.

Yahudi asıllı Amerikalı siyonist teorisyen ZBGİNİEV BRZEZİNSKİ Müslümanlar hakkında şöyle bir tasnif yapıyor “İki tür Müslüman vardır; dünyacılar ve kökten dinciler. Biz dünyacılarla ilişki kurup kökten dincilerle savaşmalıyız ” Yaşadığımız bu çağda bunu gerçekleştirdikerinden dolayı bugün Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmaktadır. Uyanan Müslümanların önünü kesmek için fitne odaklarını harekete geçirmek için hiç vakit kaybetmeyen siyonizm farklı maskelerle ortaya çıkıyor.

Bütün bu oyunlara rağmen bizler Kur’an’î bir yoldan ayrılmadan ve Cenab-ı Hakkın yardımları neticesinde galip geleceğimize inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki, Allah(cc) bizimledir.Bir önceki yazımız olan Şehit Şeyh Ahmet Yasinin Şehadeti başlıklı makalemizde ahmet yasin, firak ve hamas lideri kimdir? hakkında bilgiler verilmektedir.

[ Benzer Yazılar ]
 • Başbağlar Başın Bağlar


  İmam Adil, akşam namazı için abdestini alıp köyün camisine doğru ilerliyordu. Akşam namazına gelen köylülerden bir kısmı abdestini [...]
 • İnternet Kafelerin Zararları


  Sözüme başlamadan önce siz değerli okuyucuları selamların en güzeli ile selamlı yorum Esselamun Aleykum Verahmetullahi Veberekatuhu … [...]
 • Hastalar İçin Okunan Şifa Duası


  Ebu Hüreyre ve Ebu Said (r.a) den rivayetle Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mü`min kişiye bir ağrı bir yorgunluk bir hastalık bir[...]
 • Müslümanım Demek Kurtuluş İçin Yeterli mi?


  “Müslüman’ım” demek ebedî kurtuluş için yeterli mi? Süleyman Derin Altınoluk Dergisi’nin bu ayki sayısında Müslümanların der[...]
[ Ne Demişler ? ]