6
Mart
2014
Yorum Yok
İslamMakalelerŞehadet
90 views Okunma

Direniş Ve İzzetin Meş’alesi: Şeyh İzzedin El Kassam

direniş ve izzetin meşalesi

Şehid İzzeddin el Kassam, hem âlim hem mücahid hem de aziz bir komutandı. Kana boyanan Şubat kardelenleri Şehid Şeyh Ragıp Harb, Hama, Humus, Abbas Musavi, Molla Zeki, El- Benna, Şeyh Şamil, Metin Yüksel, El Hac İmad Muğniye, Süleyman Akyüz, Malcolm X, Molla Gıyasettin, Esad Erbili, İskilipli Atıf Hoca, El Halil Cami, Salih Turan ve daha niceleri gibi el-Kassam da kanını ve ömrünü Allah Azze ve Celle’nin yoluna adadı.

HAYATI VE MÜCADELESİ

Şehid İzzeddin el Kassam, Suriye’nin Lazkiye şehrinin Cebele kasabasındandır. 1882 yılında doğan Şehid, çocukluğunu ve gençliğinin ilk yıllarını Cebele’de geçirdi. 1900’de Ezher’de okumak için Kahire’ye gitti. El-Ezher’de öğrenim gördüğü süre içinde Mısır’daki İslâmi hareketin ileri gelenleriyle görüşüyordu. 1906’da buradaki ilmi tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde davet ve eğitim faaliyetleri yürütmeye başladı. Şehid dönemin Müslümanlarının geri kalmışlığını ve ahlaksal çöküntüsü görüyordu. Müslümanları yabancı istilasından korumanın ve kurtarmanın tek yolunun İslami diriliş ve direniş olduğuna inanıyordu. Şehid, bir seneliğine Türkiye’ye de gelip irşadlarda bulunmuştu. İzzeddin el Kassam tekrar Cebele’ye döndüğünde Kadiri tarikatı tarafından kurulan okulda dersler vermeye başladı. Tasavvuf’un yanında Kur’an tefsiri ve fıkıh konularında da dersler verdi.

Şehid, 1911 yılında Cebele’de İslami davetiyle meşgul olduğu bir zamanda İtalyanlar Libya’yı işgal ettiler. Kassam da halkı cihada teşvik için seferber oldu. Selefi Ömer Muhtar ve mücahitleri Libya’da kahramanca direniyorlardı. Kassam’ın çalışmasıyla binlerce genç cihad için isimlerini yazdırmıştı. Halk büyük meblağlarla yardım toplamıştı. Kassam ve mücahidleri Trablus’a geçmek için İskenderun’a geldiler. Ancak Suriye hükümeti, onları geri getirtir.

Dünya savaşı patlak verince Şehid bizzat Osmanlı ordusunun içinde yer almak için başvuru yapar. Ancak onu orduda vaiz olarak görevlendirirler. El Kassam Osmanlı ordusunun birçok cephede kaybettiğinin görünce, Cebele’ye döner ve talebelerine askeri eğitim vermeye başlar. Libya için toplanan parayla silah ve cephane alır.

1919’da Fransızlar Cebele’yi de işgal ederler. Şehid onlara karşı gerilla taktiğiyle savaşır. Kassam ve arkadaşları Fransızlara büyük kayıplar verdirir. Bunun üzerine Fransızlar, Suriye hükümetine onun için idam kararı çıkartırlar. Şehid 1921’de Suriye’den kaçıp Filistin’in Hayfa şehrine yerleşir. Hayfa’da Şeriat Mahkemesinde çalışır ve İstiklal Camii’nde vaaz ve irşadlarda bulunur. Artık Şehid, herkesçe tanınıyor ve seviliyordur.

İngilizler Filistin’i sömürüyordu fakat işbirlikçi yöneticiler buna hiçbir ses çıkarmıyorlardı. Alttan alta da Filistin’i yahudilere hazırlıyorlardı. Şehid bu durumun farkındadır ve buna karşı önlemlerde bulunur. Daha sonra ise askeri bir birlik kurma çalışmalarına başlar. Önce talebelerinden oluşturduğu birliğe, çok sayıda Filistinli genç de katılmak için sıraya girer. İzzettin Kassam daha çok, dürüst ve azimli gençleri seçip onları birliğe alır. Daha sonra kendisine nispeten, kurduğu birliğe “Kassamiler” adı verilir. Bu arada Kassamiler Kudüs’teki Kurtuluş örgütüyle de güç birliği yapıp 1931 yılında Ceniğ dağında kıyamlarını ilan ettiler. Şehid ve arkadaşları bundan sonra hem İngilizlere karşı hem de siyonist işgalcilere karşı savaştılar ve onlara çok ağır kayıplar verdirdiler. İngilizler ise bütün Filistin halkı tarafından desteklenen Kassam’ın yerini bir türlü öğrenemiyorlardı.

1935’in Kasım ayında Kassam ve savaşçıları Cenin yakınlarındaki Ya’bed dağına çıkmışlardı. İngilizlere casusluk yapan biri tarafından Şehid ve arkadaşlarının yeri ihbar edilir. İngilizler tarafından Kassam ve az sayıda arkadaşı karadan ve havadan kuşatmaya alındı. Ancak El Kassam teslim olmadı ve direndi. 19 Kasım 1935 yılında İzzeddin El Kassam ve arkadaşları saatler süren çatışmanın ardından şehid edildi. Şehidin cenazesi on binlerce Filistinli tarafından Bacur şehitliğine defnedildi. Filistin’in her tarafında daha önce hiç görülmeyen kalabalıklarla gösteriler yapılır, çatışmalar çıkar.

Kan nur olur, yayılır. İzzeddin El Kassam’ın şehadeti ve kanı bütün Filistin için hayırlara ve bereketlere vesile olur. Filistin halkı o günden bugüne kadarki 80 yıllık direnişini Şehid Kassam’dan öğrenmiştir. İşte bugün İsrail’e diz çöktüren Hamas’ın askeri kanadı onun ismiyle savaşıyor.

ŞEHİDİN ŞAHSİYETİ

Şehid, ilmiyle, takvasıyla örnek bir insandı. Mücadele azmi, direniş ruhu ve komutanlığı kendi zamanındaki bütün âlimlerden ve insanlardan farklıydı. O zulme karşı asla baş eğmedi ve direndi. Yaşadığı tarih Filistin için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Haçlı zihniyeti İslam âleminin kalbine bugüne kadar devam eden bir zulüm rejimi yerleştirmeye çalışıyordu. Katil ve vahşi siyonistlere karşı o günkü görevini hakkıyla yerine getiren Şehid, uykuda ve sömürü altındaki İslam ümmetine Kudüs’ten büyük bir mesaj veriyordu.

Şehid, Osmanlı’nın yıkılışını ve İslam ümmetinin büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu görüyordu. İzzeddin el Kassam, ümmetin kırılma noktası olan o tarihlerde Kürdistan’da direnen Şeyh Said, Libya’da direnen Ömer Muhtar ve Mısır’da direnen Hasan el Benna gibi az sayıdaki önderlerden biriydi.

Evinde çok gerekli ihtiyaç maddelerinden başka bir şey yoktu. İhtiyaçlarını genellikle ucuz ve külfetsiz şeylerden temin etmeye çalışıyor, eline geçen gelirin kalanıyla da cihad için silah alıyordu. Çok sade bir yaşantısı vardı. O inandığı değerler için hem canını hem de malını harcamaktan asla çekinmiyordu. Çok namaz kılar, sürekli oruç tutardı. Teheccüd ve cemaatle namaza çok önem verirdi.

20. Yüzyıl ümmet için El Kassam gibi birçok rehber çıkarmış. Bu rehberler halklarını uyandırmak ve diriltmek için ellerinden geleni yapmışlar ve kanlarını bu yolda akıtmışlardır. Böyle tarihi bir dönemde bu azizler, ümmet için tarihi bir rol almışlar, nesillere ve çağlara birer meş’ale olmuşlardır.

Allah bizleri bu aziz şehidlerimizin yolundan ayırmasın. Bizleri de katına olarak alsın. Âmin.

Ahmet BURAK / söz & kalem şubat – 2014

 

Bir önceki yazımız olan Mustazaf Ümmetin Gönlü Yetim Yavrularına başlıklı makalemizde ilahi sözleri, ve islami hakkında bilgiler verilmektedir.

[ Benzer Yazılar ]
[ Ne Demişler ? ]