6
Mart
2016
Yorum Yok
GenelİhsanİslamKöşe YazılarıOsman Nuri Topbaş
Okunma

Tövbe Ne Zaman Kabul Olunmaz?

Son Nefeste Tövbe Etmek

Son nefes hususunda peygamberler hâricinde hiç kimse teminat altında değildir. Bu sebeple mü’min, ömrü boyunca havf ve recâ (korku ve ümit) duyguları arasında:

“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (el-Hicr, 99) âyet-i kerîmesinin sırrına ermeye çalışmalıdır. Nitekim insan, her an devam ettirdiği kulluk vesîlesiyle Hakk’a dostlukta mesâfe alır. Hakk’a kulluğu hayatın son demlerine bırakmaksa, fecî bir hüsran sebebidir.

TEVBE NE ZAMAN KABUL OLMAZ?

Rivâyete göre bir terzi, sâlihlerden bir zâta:

“–Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in: «Allah Teâlâ, kulunun tevbesini, canı boğazına gelmediği müddetçe kabûl eder.» (Tirmizî, Deavât, 98/3537) hadîs-i şerîfi hakkında ne buyurursunuz?” diye suâl etti. O zât da sordu:

“–Evet, böyledir. Ama senin mesleğin nedir?”

“–Terziyim, elbise dikerim.”

“–Terzilikte en kolay şey nedir?”

“–Makası tutup kumaşı kesmektir.”

“–Kaç seneden beri bu işi yaparsın?”

“–Otuz seneden beri.”

“–Canın gırtlağına geldiği zaman, kumaş kesebilir misin?”

“–Hayır, kesemem.”

“–Ey terzi! Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve otuz sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tevbeyi o an nasıl yapabilirsin? Bugün gücün kuvvetin yerinde iken tevbe eyle! Yoksa son nefeste istiğfar ve hüsn-i hâtime nasîb olmayabilir… Sen hiç: «Ölüm gelmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz!» (Münâvî, V, 65) sözünü işitmedin mi?”

İLÂHÎ BİR SIR

Son ne­fesin ne şekilde vâ­kî ola­cağı, ilâhî bir sırdır. Bu sebeple hayatı, bir mayın tarlasında yürür gibi büyük bir teyakkuzla yaşamak ve Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sık sık buyurduğu gibi; “Esas hayatın, âhiret hayatı” olduğunu hiçbir zaman unutmamak îcâb eder. Zira Cenâb-ı Hakk’ın sevip râzı olduğu bir kul olabilmek; O’nun beşeriyete armağan ettiği Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in nebevî ikazlarına gönülden itaat etmekle mümkündür.

Velhâsıl her insan; dünya hayatında mânevî gidişâtına ve nereye hazırlandığına dikkat etmek mecbûriyetindedir. Bunun muhâsebesini de son nefesine bırakmayıp ömrü boyunca bu hassâsiyetle yaşamalıdır. Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın buyurduğu:

حَاسِبوُا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا “(İlâhî mahkemede) hesâba çekilmeden evvel nefislerinizi hesâba çekiniz.” (İbn-i Ke­sîr, Tef­sîr, I, 27) tâlimâtını kendine hayat düstûru edinmelidir.

Yâ Rabbi! Ömür defterimizin her sayfasında takvâyı bize en güzel azık ve gönüllerimizden hiç çıkarmayacağımız mânevî bir zırh eyle! Aklımızı, kalbimizi ve bütün varlığımızı her hâlükârda Senʼin rızâna yönlendir. Son nefesimizi de ebedî saâdetimizin başlangıcı eyle! Âmîn…

 

Kaynak: Osman Nûri Topbaş,

[ Benzer Yazılar ]
 • YILBAŞI HIRİSTİYAN ADETİDİR

  Yılbaşı Hıristiyan Adetidir


  Ömrümüzden geçen bir yılın daha son günlerini yaşarken Hıristiyan âdeti olan yılbaşı kutlamalarının hazırlığını yapanları ü[...]
 • sevgi ve saygı

  Sevgi ve Saygı


  Sevgi ve saygı; insan olmanın, insanca yaşamanın iki temel kuralıdır. Bu temeller, toplum içindeki yaşamı düzenleyen ve kardeşçe yaş[...]
 • Babanın velayeti

  Babanın Velayeti


  Baba, evin reisi, komutanı ve evde söz sahibi olduğuna göre çocuğun velayetinin babaya ait olması da kaçınılmazdır. Bu nedenle baba, [...]
 • Şehitlerin Genç Nesile Seslenişi

  Şehitlerin Genç Nesile Seslenişi


  Ey bu yüce davayı yüklemiş olan genç kahraman nesil! Size sesleniyoruz, duyun sesimizi Kırmızı bir gül gibi taptazeyken Yaprakları kopa[...]
[ Ne Demişler ? ]


Yazılarda Arama Yap !
Instagram'da takip et !
  Kalbe Sığdırılan Kainat
  Kalbe Sığdırılan Kainat
 • Gönüller Fatihi Büyük Üstad'a
 • Bekle Beni
Twitter'da Takip Edin !

 • Google Plus Profilim
  Tavsiye Bağlantılar